Lučka uprava Senj osnovana je Odlukom o osnivanju Lučke uprave Senj(„Županijski glasnik“ br. 1/98), radi upravljanja, izgradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Grada Senja i Općine Karlobag. Lučka uprava je neprofitna pravna osoba. Osnivač Lučke uprave je Ličko-senjska županija.Sjedište Uprave je u Senju.Lučka uprava je vlasništvo Ličko-senjske županije.

Ravnatelj : Predrag Dešić dipl.ing

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2018 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?

Skip to toolbar